Magiszter.net elektronikus napló


 • Kezelőfelülete internet alapú, használatához csak egy hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép szükséges.
 • A Magiszter.net Iskolaadminisztrációs Rendszer a tanügy-igazgatási feladatokat látja el, pl. tanulói adatok felvitele, osztályba, foglalkozási csoportba sorolás stb. Továbbá itt végezhetők e

  07_01_1

  l a napló karbantartására vonatkozó feladatok, pl. tanév rendjének bevitele, tanórák bevitele, hozzáférési jogosultságok kiosztása stb.
 • Az elektronikus napló a hagyományos napló elektronikus megfelelője. Segítségével könnyen és gyorsan lehet regisztrálni a tanórákat, ill. rögzíthetők a tanulók hiányzásai, késései és érdemjegyei is. Jegyeket tanulónként egyenként vagy csoportosan is lehet rögzíteni, emellett jelölni lehet annak típusát is. Félév és tanév végén a szaktanárok lezárhatják a tanulók érdemjegyeit.
 • Az osztályfőnökök az osztályukba tartozó diákok adatait karbantarthatják, kezelhetik mulasztásaikat. Láthatják osztályuk tanulóinak érdemjegyeit, hiányzásait, dicséreteit, elmarasztalásait. A pedagógusok által bejegyzett mulasztásokat tudják kezelni, igazolni.
 • Napló dokumentumok nyomtathatók, archiválhatók, mint például értékelő, helyettesítési, heti haladási és heti mulasztási napló. Generálhatók félévi és év végi értesítők, lekérhetők osztályok tanóráiról és mulasztásairól szóló kimutatások.
 • Minden tanár rendelkezik saját azonosítóval és hozzá tartozó jelszóval. Egy tanár csak az általa tanított diák, az általa tartott tantárgyakra vonatkozó adatokat kezelheti.
 • A rendszer saját üzenetküldéssel rendelkezik, mely segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van üzenetek és hirdetések küldésére diákok és szüleik számára is (pl.: szülői értekezlet időpontja). Szülő is üzenhet a pedagógusoknak.
 • A tanulók vagy szüleik megnézhetik aktuális napi érdemjegyeiket, hiányzásaikat, késéseiket, dicséreteiket, elmarasztalásaikat, félévi és év végi zárójegyeiket, egyes tanórák témáját és a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Elektronikus napló - bemutató videók

elektronikus_naplo

Magiszter adminisztráción keresztüli előkészületek

Magiszter adminisztráción keresztüli osztálynapló

Magiszter adminisztráción keresztüli tanóra kezelés

Magiszter portálon keresztül